CLEVER ENGLISH Z TRENINGIEM KOMPETENCJI DZIECKA

Często słyszymy od rodziców o tych problemach:

Dziecko nie potrafi się skutecznie uczyć, odczuwa stres i strach.

Dziecko zapomina, rozkojarza się, nie potrafi się skupić.

Dziecko jest niepewne, nie zna swoich talentów i silnych stron.

Dziecko nie jest świadome cech ani umiejętności, które pozwolą odnieść sukces w przyszłości.

Dziecko w polskiej szkole i w społeczeństwie:

Co możemy zrobić aby zapewnić dzieciom lepszy rozwój:

Formularz zapisu na rozmowę poziomującą

Zgoda na przetwarzanie danych w celu kontaktu z klientem

  CO NA TO SZKOŁA:

  Ewidentna jest dla wielu z nas porażka naszego przestarzałego systemu edukacji, totalny brak wdrażania wiedzy praktycznej na rzecz umiejętności rozwiązywania testów, ignorancja i całkowite pominięcie kształcenia ważnych umiejętności podstawowych, takich jak: myślenie krytyczne, wyciąganie wniosków, koncentracja, kreatywność. Niekompetencja w przekazywaniu najważniejszych wartości takich jak konsekwencja w działaniu, odpowiedzialność, systematyczna praca oraz sumienność.

  DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE

  Uczeń jest anonimowy w systemie i jego indywidualność jest nie tylko tłumiona czy odradzana ale wręcz prześladowana przez edukatorów publicznych, nagradzane są za to: umiejętność nauki na pamięć, podporządkowanie się, niekwestionowanie systemu.

  Cytat:

  Wiecie co mnie boli. Że w szkole oducza się dzieci myślenia.

  Przekazywanie wiedzy w polskich szkołach polega na: wypełnianiu standardowych ćwiczeń, utrwalaniu definicji, wykładu nauczyciela i sprowadzania wszystkiego do utartych interpretacji.
  Dzieci nie mają możliwości zbadania jakiegoś procesu, by dojść do własnych wniosków, nie ma możliwości rozwijania procesu rozumowania.

  Godmother.pl

  CO NA TO SPOŁECZEŃSTWO:

  Propagowanie fałszywych wartości, błyskawicznych i „cudownych” metod i „hakerstwa” życiowego, szpanu, lansu czy też krótkotrwałych trendów jest wszędzie wokół nas i nasze dzieci chłoną te przekazy jak przysłowiowa gąbka.

  ROZWIĄZANIE:

  Na początku kursu zdiagnozujemy indywidualne talenty i predyspozycje. Pokażemy dziecku jakie są jego mocne i słabe strony,  jak szybciej i łatwiej będzie mu przyswoić wiedzę, jak się uczyć skutecznie i inteligentnie by więcej zostało w głowie, m.in. stosując techniki pamięci,  jak sporządzić notatki aby z nich później efektywnie móc skorzystać. Wszystko to będziemy razem ćwiczyć regularnie i na efekty nie trzeba będzie długo czekać.

  Wyćwiczymy z nimi koncentrację oraz takie kompetencje jak: wyciąganie wniosków, myślenie przyczynowo-skutkowe oraz lateralne (kreatywne), osąd i ewaluacja, planowanie, ustalanie priorytetów oraz wiele innych aspektów intelektualnych, o których nawet nie słyszeli w szkole.

  Promujemy wartości takie jak: praca, wysoka kultura osobista, systematyczność, integralność i konsekwencja.

  Współpraca w regularnym kontakcie z rodzicem i opiekunem daje najlepsze efekty i potęguje wagę pracy uczniów, dlatego bardzo ważne jest drogi rodzicu abyś nas wspierał w trakcie kursu.

  NASZ PROGRAM:

  • Nauka j. angielskiego według programu dla danej grupy, dodatkowo z wykorzystaniem autorskiej metody treningu inteligentnego uczenia się (szczegółowy program dostępny w Union Jack dla uczniów szkoły oraz rodziców).
  • Regularne stosowanie technik angażujących, odpowiadających wielu stylom uczenia się, np.: gry z wchodzeniem w role, uczenie i objaśnianie innych, natychmiastowe wykorzystanie nowo nabytej wiedzy w komunikacji,
  • Do ćwiczeń ze słownictwa oraz umiejętności praktycznych: czytania słuchania, pisania i mówienia wplatamy trening kompetencji ogólnych: ćwiczenia koncentracji, wyciągania wniosków, logicznego i abstrakcyjnego  myślenia, strategie ułatwiające rozwiązywanie testów egzaminacyjnych, i inne.