Metody Union Jack oraz procedury lekcji

Procedury zajęć w Union Jack
Czas: 3 godziny lekcyjne x 45 min, 2 przerwy po 5 minut 

 1. Wartości Union Jack: uczyć języka skutecznie w przyjemny sposób, uczyć kompetencji miękkich takich jak umiejętność wyciągania wniosków, logiki, sporządzania notatek. (Zapoznaj się z filmami i innymi informacjami na naszej stronie internetowej: http://angielskirzeszow.pl/warsztaty-angielskiego-clever/).
 2. Klient czyli TWÓJ uczeń to nasz wspólny priorytet. Ciężko pracujemy żeby się do nas zapisał i prosimy CIEBIE drogi nauczycielu żeby z nami został. Możemy to osiągnąć stosując kombinację przemyślanych czynności: skutecznie przekazać wiedzę, wyegzekwować jej użycie w praktyce, nagradzać za postępy, dynamicznie i w atrakcyjny sposób prowadzić lekcje aby słuchacz nie nudził się.
 3. W razie kłopotów z uczniem czy też nierównego poziomu w grupie, nie podejmuj działań sam lecz zgłoś to metodykowi. 
 4. Z uczniem słabym masz możliwość pracy dodatkowej, nienormowanej płatnej 200 PLN za 1 semestr. Na koniec semestru wypełniamy raport.
 5. Przyjmij nowego ucznia w grupie w specjalny sposób aby mógł się w niej dobrze poczuć. Należy zaplanować jakieś ćwiczenie integracyjne i na chwilę „postawić nowego ucznia na piedestale” aby pokazać mu że wszyscy cieszymy się że do nas dołączył. Jest to bardzo ważne by poczuł się dobrze.
 6. Nie wygłaszaj krytyki na temat wybranej książki lub innych aspektów przy słuchaczu lub jego rodzicu.
 7. Szanuj mienie szkoły. Jeśli kończysz zajęcia zadbaj o porządek w sali, nie zostawiaj pyt CD w odtwarzaczu, zamykaj okna i drzwi, gaś światła i komputery. Poproś słuchaczy o pomoc. Możesz nawet skończyć lekcje kilka minut wcześniej by mieć czas na te czynności.
 8. Rzetelnie przygotuj się do zajęć, biorąc pod uwagę nasz system 2+1 czyli dwie godziny zajęć plus jedna godzina konwersacji (można w innej kolejności po ustaleniu z metodykiem). Podczas zajęć realizuj program podręcznika wiodącego, urozmaicając go atrakcyjnymi technikami aktywizującymi np. Storytelling lub Videotelling (też do omówienia z metodykiem). Podczas konwersacji nie stosuj podręcznika ani książki ćwiczeń, lecz konwersacje lub gry i zabawy językowe. OBOWIĄZKOWO ZAPROJEKTOWANE PRZEZ METODYCZKĘ GRY I ZABAWY Z BOX’A, MILE WIDZIANE TAKŻE SCENKI Z ŻYCIA CODZIENNEGO TYPU: W RESTAURACJI, W SKLEPIE ITP. 

 9. Kopie lub wydruki możesz zlecić dzień/kilka godzin wcześniej w sekretariacie, np. Mailem/sms-em
 10. Przyjdź 15 minut wcześniej
 11. Zaopiekuj się swoją grupą – poproś o wejście do sali i zajęcie swojego miejsca. Jest to ważne ze względu na małą ilość miejsca w sekretariacie i w holu. Nie chcemy aby, słuchacze siedzieli obok nas i słuchali naszej wymiany zdań prawda?
 12. Stosuj materiały dodatkowe z Banku Materiałów, który w skrócie nazwałyśmy BOX oraz różne rekwizyty typu: łapki na muchy do flashcards, papier toaletowy, sznurek i żabki do prania oraz inne według uznania, a także ćwiczenia nie wymagające siedzenia w ławce, aktywizujące słuchacza.
 13. Stosuj na każdych zajęciach nagrody w postaci odpowiednich pieczątek, naklejek, słodyczy lub innych. Przy grupach starszych – mile widziane własne pomysły.
 14. Uzupełniaj dziennik elektroniczny w trakcie zajęć – albo w szkole na komputerze albo na aplikacji mobilnej langlion OBOWIĄZKOWO – W TYM SAMYM DNIU.
 15. Aby łatwiej się pracowało odkładaj wzięte materiały na miejsce (książki, płyty, gry i zabawy z BOX’a) i dbaj o ich stan.
 16. Wypożyczone do domu książki wpisz na specjalnie do tego celu przygotowaną listę.
 17. Koniecznie utrzymuj bieżącą komunikację – odbieraj maile i odpowiadaj na smsy.

Zajęcia

1. Przychodzimy 15 minut wcześniej dobrze przygotowani na lekcje. Prowadzimy przeważnie 3 godziny lekcyjne pod rząd – z dwoma pięciominutowymi przerwami. Pierwsze dwie godziny to praca z podręcznikiem kursowym, kolejna to konwersacje. Tematy i przebieg zajęć odnotowujemy w dzienniku elektronicznym w ten sposób: 

 1. Temat i główne elementy językowe zajęć lekcyjnych,
 2. Temat i główne elementy językowe zajęć konwersacyjnych, 
 3. Kolor fiszek. 

2. Dzieci noszą własne zeszyty i piórniki i prowadzą rzetelne notatki wraz z odnotowaniem zadania domowego. 

Czasem słyszymy krytykę zeszytów: „a po co, przecież mają ćwiczenia.” 

Prowadzenie zeszytów zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zawsze rodzic 

oraz słuchacz wie co było na ostatnich lekcjach. 

Notatka z lekcji ma zawierać treść: 

3. Lekcja, temat, słówka, inne informacje (np. gramatyka, praca pisemna) oraz na koniec zadanie domowe, można także dyktować dzieciom notatkę dla rodzica. 

4. Fiszki ENGLISH CODE
Pod koniec każdych zajęć przygotowujemy fiszki i egzekwujemy pracę z nimi w domu. W tym samym oraz następnym dniu. Więcej o English Code: http://angielskirzeszow.pl/english-code-czyli- efektywna-nauka-slowek/ 

5. Po lekcji 

Nie uciekamy, zostajemy na 5 minut i dzielimy się z rodzicami uwagami i prosimy ich o pracę z dzieckiem dodatkowo w domu. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dzwoń do mnie: 668804802 (Sylwia) lub do Julki 608064313 Każda grupa w tym roku będzie zaplanowana osobno i omówiona. Najlepiej w październiku kiedy rekrutacja będzie zakończona. 

LINKI:

Mapy myśli gry i zabawy:

https://blog.mindomo.com/mind-maps-for-kids/?gclid=CjwKCAjwx8iIBhBwEiwA2quaq5Zdaa-4hjC10Hu5EkywO7mWEAYsAvbQE7YQsOuSUWwsF7-k-R9CmxoCk8EQAvD_BwE