Manual lektora czyli co należy do Twoich obowiązków i jakie są nasze oczekiwania:

Do obowiązków pracownika na stanowisku Lektor Języka Angielskiego w Union Jack  należą: 

I. Przygotowanie zajęć. Co muszę wiedzieć przed zajęciami? Jak poznać swoją grupę – informacje: 

 1. Ile osób w niej jest, 
 2. Jaki poziom znajomości języka mają słuchacze, 
 3. Jaki kurs (podręcznik) jest dla nich przewidziany, 
 4. Czas i miejsce zajęć,
 5. Materiały dodatkowe na zajęcia konwersacyjne dostępne i odpowiednie dla grupy,
 6. Jaki strój jest  odpowiedni,
 7. Jak reagować w sytuacjach konfliktowych podczas zajęć,

Jak się przygotować do zajęć?

 1. Poznaj platformy online:
 2. Langlion – dziennik elektroniczny,
 3. Platformy NGL dla lektora oraz słuchacza,
 4. Podręczniki i materiały dodatkowe,
 5. Stwórz sylabus na cały semestr (do ferii zimowych)
 1. aSprawdź zagadnienia gramatyczne i leksykalne w tabeli „scope and sequence” w książce nauczyciela,
 2. W osobnej tabelce wynotuj je wraz z nazwami gier i zabaw oraz ich numeracją z naszego „Box”
 3. Zweryfikuj z Metodykiem szkolnym swój sylabus.

III. Jak należy obsługiwać dziennik elektroniczny?

Wprowadź temat zajęć w następujący sposób:

 1. Lekcja nr …, temat…., nowe zagadnienia:…., strony w podręczniku i ćwiczeniach.
 2. Inne informacje (np. gramatyka, praca pisemna) oraz na koniec obowiązkowo zadanie domowe, można także podyktować dzieciom notatkę dla rodzica. 
 3. Fiszki (kursy Clever) – ENGLISH CODE
  Pod koniec każdych zajęć przygotowujemy fiszki i egzekwujemy pracę z nimi w domu. W tym samym oraz następnym dniu. Więcej o English Code: http://angielskirzeszow.pl/english-code-czyli- efektywna-nauka-slowek/
 4. Odnotuj obecność uczniów
 5. Wstaw uczniom oceny
 6. OBOWIĄZKOWO ZAZNACZ OPCJĘ „OPUBLIKUJ😉

IV. Jak i za co oceniać i nagradzać uczniów?

  Oceniamy uczniów w zależności od kursu jaki uczymy.

  1. Pick Up 1 – oceniamy za zaangażowanie w zajęcia i chęci, dając pieczątki z „magicznego pudełka nauczyciela” po każdej lekcji. Za tym mogą iść także cukierki z „pudła magii”.
  2. Clever – oceniamy od 1 do 6 oraz dajemy do zeszytów pieczątki z „magicznego pudełka nauczyciela” (np. Po 3 pieczątkach może być cukierek lub kilka… to zależy od nas jaki system sobie ustalimy) 
  3. Exam – tutaj oceniamy jak w Clever, ale także procentowo w tabelce (1 i tej samej na cały rok) odnotowujemy wyniki comiesięcznych egzaminów próbnych.

  V. Relacje z uczniem i rodzicem

   Nasze podejście i zachowanie w stosunku do ucznia ma olbrzymie znaczenie i musi być zrównoważone. Nie możemy być tylko „suchym belfrem czy belferką”, ale także nie chcemy być „kumplem lub kumpelką”.

   Trzymanie dyscypliny podczas części zajęć i złagodzenie jej w innej musi być dobrze wyważone.

   Z rodzicem należy rozmawiać szczerze. Jeśli jest uczeń słaby i/lub niegrzeczny to należy to powiedzieć grzecznie ale bez ogródek. Mamy swoją godność i wymagamy szacunku. Jeśli dziecko lub rodzic go nie okazuje i nie stosuje się do regulaminu, nie kontynuuje u nas nauki.

   Z rodzicem rozmawiamy po skończonych zajęciach zawsze mówiąc o tym jak dziecko się zachowywało i czego się dziś nauczyło.

   VI. Przebieg zajęć.

   A. Pick Up 1

   Zajęcia dla dzieci od 3-6 lat w wymiarze 1 godziny tygodniowo na własnych materiałach oraz zużyciem własnej platformy Pick Up Sensory English.

   Link: pickup.edu.pl                Hasła do poszczególnych modułów: wrzesieńwunionj@ck, p@ździernikowo, listop@dowo

   (Tutaj pojawią się nowe hasła do kolejnych miesięcy)

   Zajęcia dzielimy na kilka części:

   1. Rytuał na powitanie. Gdzie? Na macie lub dywaniku, razem, w kółeczku.

   Może to być na przykład pieska śpiewana razem wraz z wideo z YouTube: Hello:  

   Lub inne według uznania.

   Rytuały są ważne w nauce dzieci i ich cechą jest każdorazowa powtarzalność. Dziecko wie co będzie i czuje się bezpiecznie jak u siebie w domu.

   2. Wprowadzenie nowego materiału. Gdzie? Również na macie i w kółeczku.

   Tutaj mamy dowolność technik. Bardzo fajnie do wprowadzenia nowych słówek służą „flashcards” czyli karty obrazkowe (LINK do pomysłów na gry i zabawy z flashcards), których mamy mnóstwo, a jeśli nie mamy, to możemy wydrukować i zalaminować.

   Możemy także połączyć użycie kart z napisami do czytania globalnego, najpierw połączyć je z obrazkami a następnie poprosić dzieci aby je połączyły. Na końcu pokazać same wyrazy i zobaczyć czy dziecko potrafi je przeczytać oraz przetłumaczyć.

   Fiszki do zabawy. W II fazie wprowadzania nowych słówek możemy także użyć fiszek obrazkowych (nasze własne w przygotowaniu) oraz gier i zabaw z nimi.

   3. Pierwsze utrwalenie poznanych zwrotów i słówek. Gdzie? Przy stolikach.

   W tej części lekcji zaprosimy dzieci do stolików i popracujemy z karty pracy z drukowanymi literkami i słówkami według ich instrukcji. Należy je dobrze przeanalizować przed lekcją – niektórych jest dość sporo – które przerobimy? Które dzieci zrobią w domu?

   4. Projekt sensoryczny – drugie utrwalenie poznanych zwrotów i słówek. Gdzie? Przy stolikach.

   W tej części przygotowujemy z dziećmi projekt sensoryczny według sylabusu i kalendarza Pick Up.

   5. Zadanie domowe – praca z fiszkami (w przygotowaniu) oraz z kartami pracy (w portfolio).

   B. Clever English

   Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym od I do VII klasy oraz liceum I i II klasa.

   Zajęcia prowadzimy w systemie 2+1. Czyli 2 godziny lekcyjne po 45 minut plus 1 godzina KONWERSACJI. (System ten można sobie odpowiednio podzielić jeśli dzieci nudzą się w pracy z podręcznikiem non stop).

   Potrzebne rzeczy: Podręcznik, ćwiczenia, zeszyt i piórnik.

   1. Początek zajęć

   Witamy się z uczniami, pytamy o ich weekend, krótko nawiązujemy dobrą relację i pozytywnie nastawiamy do pracy, a następnie sprawdzamy zadanie domowe.

   2. Prezentacja materiału

   Słuchacze wpisują do zeszytów temat nowej lekcji. Objaśniamy czego się dziś nauczymy i po co nam to się przyda (Warto o tym mówić co tydzień, obrazuje przykładami, np. „Po co wam czas Past Simple? Będziecie mogli opowiedzieć co robiliście wczoraj, w weekend lub na ostatnich wakacjach.”) Pozostałą część lekcji przeprowadzamy ściśle według instrukcji w książce nauczyciela.

   3. „English Code”

   To nasza metoda zapamiętywania słówek – teraz zostają one w głowie na dłużej, a nauka jest lekka i przyjemna! Na czym polega  ENGLISH CODE?

   Co tydzień lub co dwa tygodnie – w zależności od potrzeb, słuchacze dostają zestaw fiszek o innym kolorze. (W sekretariacie mamy kolorowe kartki i z nich możemy korzystać, nożyczki można pożyczyć z sali nr 3 a następnie je tam odnieść po skończonych zajęciach)

   Słowa znajdujące się na fiszkach należy przeczytać w systemie 6 powtórek:

   • Pierwsza powtórka zaraz po wprowadzeniu, (słuchacz na lekcji)
   • Kolejna tego samego dnia wieczorem, (słuchacz w domu – najlepiej pod okiem rodzica)
   • Następna powtórka na następny dzień, (słuchacz w domu – też z rodzicem)
   • Czwarta powtórka za tydzień na lekcji, (słuchacz z lektorem)
   • Piąta za miesiąc na lekcji, (słuchacz z lektorem)
   • Szósta za 3 miesiące podczas lekcji, (słuchacz z lektorem).
   • Pomysły na zabawy i naukę z fiszkami znajdziesz TUTAJ

   4. Zadanie domowe

   Zawsze zadajemy uczniom zadanie domowe.

   Najlepszy sposób to podczas lekcji korzystanie z podręcznika a do domu zadanie uczniom odpowiedników sekcji w książce ćwiczeń. W dzienniku elektronicznym odnotowujemy dla informacji rodzica co dzieci mają zrobić w domu.

   5. Rozmowa z rodzicem na temat zachowania, postępów ucznia oraz info skrócone czego dzieci nauczyły się na lekcji.