KURS #EGZAMIN8 w UNION JACK:

 • Program przygotowujący ucznia do egzaminu ósmoklasisty obejmuje pełen zakres materiału opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 
 • Kurs trwa 105 godzin lekcyjnych.
 • Jego cena to 2200 PLN – płatne w 10 (lub mniej) ratach.
 • W ramach kursu słuchacz ma prawo do indywidualnych konsultacji z lektorem lub metodykiem – w miare potrzeb – po nieobecności lub w przypadku innych sytuacji.
 • Po każdym miesiącu nauki uczniowie piszą Egzamin Próbny aby upewnić się, że ich poziom poprawia się i wyniki są coraz lepsze.
 • Informacja zwrotna dostępna jest dla ucznia jak i dla rodzica na bieżąco w dzienniku elektronicznym Union Jack
 • Do nauki słówek wykorzystujemy autorską metodę English Code.
Zapisz się na rozmowę kwalifikacyjną

Egzamin ósmoklasisty w skrócie

 • Egzamin odbędzie się po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 i obejmuje trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematykę i język obcy.
 • Od roku szkolnego 2021/2022 dodatkowo egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.
 • Uczeń/ słuchacz przystępuje do egzaminu z języka obcego, którego uczył się w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych.
 • Wyboru języka dokonuje uczeń wraz z rodzicami do 30 września 2018 – w roku szkolnym, w którym odbędzie się egzamin ósmoklasisty.
 • Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 • Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.
 • Poziom językowy egzaminu jest zbliżony, a według niektórych nauczycieli, trochę wyższy niż rozszerzony egzamin gimnazjalny.

Zakres materiału:

1. PRZYKŁADOWY ARKUSZ ORAZ INFORMATOR CKE:

 

                                                            

 

2. REPETYTORIA:

Repetytorium Ósmoklasisty Macmillan

Repetytorium Ósmoklasisty Oxford

Repetytorium Ósmoklasisty Egis

Repetytorium Ósmoklasisty Pearson

Repetytorium Ósmoklasisty

Webinary – informacje o egzaminie “Asy z Ósmej Klasy”

Gwarantujemy rzetelne i dokładne przygotowanie ucznia do egzaminu.

Po każdym miesiącu nauki - egzamin próbny oraz postępy ucznia w dzienniku elektronicznym!
Zapisz się na rozmowę poziomującą z metodykiemSprawdź nasze ceny kusów egzaminacyjnych