Z TRENINGIEM KOMPETENCJI DZIECKA

OTO PROBLEM:

ZAUWAŻAMY, ŻE DZIECKO:

nie potrafi się skutecznie uczyć, zapomina, nie skupia się na rzeczach istotnych, jest rozkojarzone, nie zna swoich predyspozycji, nie jest świadome cech ani umiejętności, które pozwolą odnieść sukces w przyszłości:

  • samokontrola,
  • sumienność,
  • konsekwencja,
  • odpowiedzialność.

                                                                                   

CO NA TO SZKOŁA:

Ewidentna jest dla wielu z nas porażka naszego przestarzałego systemu edukacji, totalny brak wdrażania wiedzy praktycznej na rzecz umiejętności rozwiązywania testów, ignorancja i całkowite pominięcie kształcenia ważnych umiejętności podstawowych, takich jak: myślenie krytyczne, wyciąganie wniosków, koncentracja, kreatywność. Niekompetencja w przekazywaniu najważniejszych wartości takich jak konsekwencja w działaniu, odpowiedzialność, systematyczna praca oraz sumienność.

DZIECKO W POLSKIEJ SZKOLE

Uczeń jest anonimowy w systemie i jego indywidualność jest nie tylko tłumiona czy odradzana ale wręcz prześladowana przez edukatorów publicznych, nagradzane są za to: umiejętność nauki na pamięć, podporządkowanie się, niekwestionowanie systemu.

Cytat:

Wiecie co mnie boli. Że w szkole oducza się dzieci myślenia.

Przekazywanie wiedzy w polskich szkołach polega na: wypełnianiu standardowych ćwiczeń, utrwalaniu definicji, wykładu nauczyciela i sprowadzania wszystkiego do utartych interpretacji.
Dzieci nie mają możliwości zbadania jakiegoś procesu, by dojść do własnych wniosków, nie ma możliwości rozwijania procesu rozumowania.

Godmother.pl

CO NA TO SPOŁECZEŃSTWO:

Propagowanie fałszywych wartości, błyskawicznych i „cudownych” metod i „hakerstwa” życiowego, szpanu, lansu czy też krótkotrwałych trendów jest wszędzie wokół nas i nasze dzieci chłoną te przekazy jak przysłowiowa gąbka.

ROZWIĄZANIE:

Na początku kursu zdiagnozujemy indywidualne talenty i predyspozycje. Pokażemy dziecku jakie są jego mocne i słabe strony,  jak szybciej i łatwiej będzie mu przyswoić wiedzę, jak się uczyć skutecznie i inteligentnie by więcej zostało w głowie, m.in. stosując techniki pamięci,  jak sporządzić notatki aby z nich później efektywnie móc skorzystać. Wszystko to będziemy razem ćwiczyć regularnie i na efekty nie trzeba będzie długo czekać.

Wyćwiczymy z nimi koncentrację oraz takie kompetencje jak: wyciąganie wniosków, myślenie przyczynowo-skutkowe oraz lateralne (kreatywne), osąd i ewaluacja, planowanie, ustalanie priorytetów oraz wiele innych aspektów intelektualnych, o których nawet nie słyszeli w szkole.

Promujemy wartości takie jak: praca, wysoka kultura osobista, systematyczność, integralność i konsekwencja.

Współpraca w regularnym kontakcie z rodzicem i opiekunem daje najlepsze efekty i potęguje wagę pracy uczniów, dlatego bardzo ważne jest drogi rodzicu abyś nas wspierał w ciągu kursu.

WARSZTATY ANGIELSKIEGO CLEVER Z TRENINGIEM KOMPETENCJI DZIECKA

PROGRAM:

  • Nauka j. angielskiego według programu dla danej grupy, dodatkowo z wykorzystaniem autorskiej metody treningu inteligentnego uczenia się (szczegółowy program dostępny w Union Jack dla uczniów szkoły oraz rodziców).
  • Regularne stosowanie technik angażujących, odpowiadających wielu stylom uczenia się, np.: gry z wchodzeniem w role, uczenie i objaśnianie innych, natychmiastowe wykorzystanie nowo nabytej wiedzy w komunikacji,
  • Do ćwiczeń ze słownictwa oraz umiejętności praktycznych: czytania słuchania, pisania i mówienia wplatamy trening kompetencji ogólnych: ćwiczenia koncentracji, wyciągania wniosków, logicznego i abstrakcyjnego  myślenia, strategie ułatwiające rozwiązywanie testów egzaminacyjnych, i inne.